Wat hebben we al gedaan?

In 2021 is het project Loyale Tegenspraak gestart en dit heeft zich vooral gericht op het in contact komen met ambtenaren. Via dialoogsessies en het verzamelen van verhalen kregen wij een beeld van de dilemma’s die ambtenaren ervaren bij tegenspraak. We hebben veel bevlogen en betrokken ambtenaren ontmoet met hart voor de publieke zaak.

Hun verhalen en aanbevelingen hebben wij verwoord in een brief aan alle collega’s en specifiek de ambtelijke top. Onze bevindingen hebben wij verzameld in een goodiebag met informatie, tips en verhalen over loyale tegenspraak. Ook hebben we een gespreksstarter gemaakt waarmee je met je eigen team het gesprek over loyale tegenspraak kunt beginnen.

Vaak werden we aangesproken op de vraag of loyaal en tegenspraak niet juist tegengesteld waren aan elkaar. Ons antwoord is dat je als ambtenaar niet alleen loyaal bent aan je organisatie of de politiek, maar juist ook aan je eigen vakmanschap en de publieke zaak.

In 2022 en 2023 gaan we verder. We gaan op zoek naar nog meer verhalen en voorbeelden, maar we gaan ook interventies plegen bij onderdelen van de rijksdienst en bouwen een kennishuis over loyale tegenspraak op.