Organiseer de tegenspreker!

Mustapha Ahajjam is ongeveer vier jaar directiesecretaris in het detentiecentrum Rotterdam. Daarvoor was hij jarenlang afdelingshoofd van verschillende afdelingen. Hij heeft verschillende directeuren meegemaakt. De één stond meer open voor loyale tegenspraak dan de ander. De laatste directeur, Rogér Pellemans, stond daar enorm voor open en begreep en voelde de meerwaarde. Sterker nog, er werd zelfs verwacht van Mustapha dat hij het positieve kritische tegengeluid gaf.

Het woordje positief is daarbij wel van cruciaal belang. Voor de negatief kritische mening, dus niet opbouwend, was geen plek. Mustapha heeft deze positie ook deels zelf verdiend door de onderdirecteuren en de directeur niet het gevoel te geven de poten onder de stoel vandaan te zagen. Alles wat hij bracht deed hij op een manier waarbij men niet het gevoel kreeg dat hij er zelf beter van werd, maar dat het puur is om de organisatie verder te helpen.

Je oprechte mening uiten vindt Mustapha onmisbaar en van zeer groot belang in een dynamische en bloeiende organisatie. Zonder loyale tegenspraak kun je niet bloeien als organisatie. Doordat Mustapha deze rol op zich heeft genomen en het vertrouwen heeft gekregen van de directie om deze rol ook op die manier te vervullen, is zijn functie in DCR/Z ook anders ingekleed. Iedereen kent de standaard directiesecretaris van een organisatie wel. Mustapha is anders en vindt ook dat hij veel meer kan betekenen dan de standaard zaken zoals het voorbereiden en notuleren van overleggen, het adviseren van de directie en het aanspreekpunt te zijn van de OR. De directie is als team overeengekomen dat Mustapha in het midden van het directieteam naast de vestigingsdirecteur (VD) staat. Hij fungeert hierbij als directeur zonder mandaat en is de vooruitgeschoven post van de VD. Hij is de voorzitter van het managementteam, partner in crime van de directeuren en gevraagd en ongevraagd adviseur. Deze rol heeft de directie ook vastgelegd in een psychologisch contract zodat iedereen er ook aan herinnerd wordt. Ook de nieuwe medewerkers die starten bij DCR/Z weten meteen de rol van Mustapha.

Mustapha Ahajjam
Directiesecretaris Detentiecentrum Rotterdam&Zeist (DCR/Z)
Dienst Justitiële Inrichtingen