Verhalen en ervaringen

Tegenspreken begint bij de individuele ambtenaar die, loyaal aan de publieke zaak en vanuit zijn ambtelijke professionaliteit
en persoonlijke waarden, zorgen en/of problemen wil melden. In de praktijk blijkt goed tegenspreken nog niet zo makkelijk.
Bovendien spreken ambtenaren er eigenlijk te weinig over met collega’s.

We geven ambtenaren de ruimte hun verhalen over en ervaringen met loyale tegenspraak te delen.

We verzamelen voorbeelden van loyale tegenspraak. Welke dilemma’s ervaren ambtenaren als ze zaken willen aankaarten?
Wat beweegt hen om toch op te staan en door te zetten? Wat zijn hun drijfveren? Waar lopen ze tegenaan?
We delen de verhalen en beschrijven de dilemma’s.

Ook vinden er interactieve dialoogsessies en workshops plaats voor zowel medewerkers, als leidinggevenden.
We analyseren de dilemma’s en zoeken naar oplossingen en aanbevelingen om de ruimte voor loyale tegenspraak te vergroten.

Verhalen uit de praktijk

Verhalen van collega’s. Ambtenaren die in de praktijk tegen ingewikkelde vragen aanlopen. Enerzijds met overtuiging je werk doen, maar anderzijds tegen zaken aanlopen waarvan je vindt dat ze echt anders moeten of kunnen.

Verkeerd softwareprogramma

Verkeerd softwareprogramma

Een junior ICT-medewerker is sinds een aantal weken werkzaam bij het ministerie van VWS. Sinds het thuiswerken door Corona is er veel druk komen te staan op de ICT. Ambtenaren moeten gemakkelijk en veilig vanuit huis kunnen werken en om dit te waarborgen werken ze...

Lees meer
Verkeerd softwareprogramma

De juiste hulp voor het kind

De hoofdtaak van een medewerker van Jeugdbescherming is gezinsproblemen oplossen. Deze medewerker heeft al meerdere keren meegemaakt dat een cliënt die na lange en intensieve begeleiding eindelijk een goed opvanghuis heeft gevonden, eruit wordt gezet omdat de...

Lees meer
Spanning door leidinggevende

Spanning door leidinggevende

Een ambtenaar bij OCW heeft een leidinggevende die inhoudelijk wel goed zijn werk doet, maar heel intimiderend kan optreden. De directe collega’s die onder diezelfde leidinggevende vallen, ervaren gelijke problemen. De aandacht gaat vooral naar de inhoud en naar...

Lees meer