Verhalen en ervaringen

Tegenspreken begint bij de individuele ambtenaar die, loyaal aan de publieke zaak en vanuit zijn ambtelijke professionaliteit
en persoonlijke waarden, zorgen en/of problemen wil melden. In de praktijk blijkt goed tegenspreken nog niet zo makkelijk.
Bovendien spreken ambtenaren er eigenlijk te weinig over met collega’s.

We geven ambtenaren de ruimte hun verhalen over en ervaringen met loyale tegenspraak te delen.

We verzamelen voorbeelden van loyale tegenspraak. Welke dilemma’s ervaren ambtenaren als ze zaken willen aankaarten?
Wat beweegt hen om toch op te staan en door te zetten? Wat zijn hun drijfveren? Waar lopen ze tegenaan?
We delen de verhalen en beschrijven de dilemma’s.

Ook vinden er interactieve dialoogsessies en workshops plaats voor zowel medewerkers, als leidinggevenden.
We analyseren de dilemma’s en zoeken naar oplossingen en aanbevelingen om de ruimte voor loyale tegenspraak te vergroten.

Verhalen uit de praktijk

Verhalen van collega’s. Ambtenaren die in de praktijk tegen ingewikkelde vragen aanlopen. Enerzijds met overtuiging je werk doen, maar anderzijds tegen zaken aanlopen waarvan je vindt dat ze echt anders moeten of kunnen.

Dilemma’s werknemers en leidinggevenden

Dilemma’s werknemers en leidinggevenden

Hoe speelt loyale tegenspraak binnen jouw team, welke dilemma’s worden ervaren en wat kun je doen om de ruimte voor het geven en ontvangen van loyale tegenspraak te vergroten? Aan de hand van dilemmakaarten ga je met jouw team in gesprek over jullie eigen ervaringen....

Lees meer
Negeren is een vorm van oneigenlijke druk

Negeren is een vorm van oneigenlijke druk

Eind 1989 leerde ik - Luc van Veggel - in een cursus dat een klant anderhalf jaar voordat je het als leverancier in de gaten hebt al afscheid van je neemt. Reageer onvoldoende op signalen die de klant geeft en ondanks de loyaliteit die de klant voelt start het mentale...

Lees meer
Mag een ambtenaar met de pers praten?

Mag een ambtenaar met de pers praten?

Als toezichthouder en onderzoeker ben ik al meer dan 30 jaar werkzaam op het terrein van sociale verzekeringen, met daarin ruim 10 jaar lidmaatschap van de Ondernemingsraad. Mijn ervaring in al die jaren is dat er maar zeer beperkt ruimte is voor tegenspraak....

Lees meer
Ruimte voor menselijke maat kwijtgeraakt

Ruimte voor menselijke maat kwijtgeraakt

Medewerker werkt als invorderaar bij de belastingdienst. Het werk bestaat met name uit het invorderen van schulden bij MKB-bedrijven. Om het invorderingsproces verder te stroomlijnen, is er binnen MKB Invordering voor gekozen om de invordering van schulden bij ZZP’ers...

Lees meer
Organiseer de tegenspreker!

Organiseer de tegenspreker!

Mustapha Ahajjam is ongeveer vier jaar directiesecretaris in het detentiecentrum Rotterdam. Daarvoor was hij jarenlang afdelingshoofd van verschillende afdelingen. Hij heeft verschillende directeuren meegemaakt. De één stond meer open voor loyale tegenspraak dan de...

Lees meer
Averechtse regels

Averechtse regels

De situatie: Rob is leidinggevende van een team met ca. 25 medewerkers bij een shared service afdeling[1] die onder andere de inkoop voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en voor Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit verzorgt. Deze afdeling is...

Lees meer
Niet veilig genoeg om kritisch te zijn

Niet veilig genoeg om kritisch te zijn

Een adviseur bij een uitvoeringsorganisatie van VWS ervaart aan den lijve dat er binnen de organisatie geen ruimte is voor kritische reflectie. Op momenten dat zij een kritisch geluid laat horen, is het antwoord vaak dat het vooral aan haarzelf ligt. Tijdens haar...

Lees meer