Projectteam

Enrico Viscione

Enrico Viscione

Beleidsadviseur FNV Overheid en A+O fonds Rijk

In mijn vakbondswerk bij FNV heb ik dagelijks de nadruk liggen op het verbeteren van arbeidsomstandigheden op de werkvloer. Een veilige en prettige werkomgeving wil iedereen, daarom is het van belang om er samen voor te zorgen dat dit ook werkelijkheid wordt. Dit project biedt een kans om in dit streven weer een volgende stap te zetten, daarom zet ik mij er ook volledig voor in. Ik zie er naar uit om dit project verder te begeleiden en ben enorm benieuwd naar de resultaten die er uit voortvloeien.

Eline Veen-van der Veer

Eline Veen-van der Veer

Senior Beleidsmedewerker bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Loyale tegenspraak is momenteel een hot item binnen de Rijksoverheid. Onder andere de kinderopvangtoeslagaffaire heeft bloot gelegd dat er een cultuuromslag nodig is, waarin loyale tegenspraak een plaats heeft en de norm is in plaats van een uitzondering.

Maar wat is dat nu, loyale tegenspraak? Hoe doe je dat? Wat is hiervoor nodig? Concrete vragen waar we in dit project antwoord op hopen te krijgen. Loyale tegenspraak is een onderdeel van je ambtelijk vakmanschap, een thema waar ik de afgelopen drie jaar bij BZK mee bezig ben geweest. Al willen wij het liever hebben over ambtelijk vermogen: een integrale benadering van ambtelijk vakmanschap, waarbij we kijken naar de individuele ambtenaar met zijn talenten, het diverse en inclusieve team waarbinnen je werkt, de leidinggevende die stuurt op de bedoeling, de organisatie met haar structuur en cultuur, en de politiek waartoe wij ambtenaren ons moeten verhouden. Pas als al deze ‘knoppen’ juist zijn afgestemd, kun je als ambtenaar de opgave centraal zetten en doen wat de bedoeling is, namelijk B.V. Nederland een beetje mooier maken.

Met dit project hopen we dan ook bij te dragen aan het grotere cultuurveranderingstraject, dat de beweging grenzeloos samenwerken/ambtelijk vermogen beoogt in gang te zetten. Iets waarvan mijn organisatieantropoloog-hart sneller gaat kloppen!

 

Debbie Gordens

Debbie Gordens

Stagiaire bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het geven en ontvangen van loyale tegenspraak vraagt nogal wat van je als ambtenaar, als professional en als mens. Dat we loyaal zijn aan onze professionaliteit en tegenspraak willen geven, maar tegelijkertijd ook weer niet door de mogelijke gevolgen en risico’s die eraan vastkleven, maakt het zo’n pijnlijk, complex maar ook interessant thema om mee bezig te zijn. Ik hoop met dit project en mijn afstudeeronderzoek over loyale tegenspraak een bijdrage te kunnen leveren aan het cultuurveranderingstraject rondom loyale tegenspraak.
Chantal Nijhuis

Chantal Nijhuis

Adviseur bij a-advies

Het kenbaar maken van je eigen professionele opvatting in je werk klinkt heel eenvoudig, maar kan behoorlijk ingewikkeld zijn. Veel ambtenaren worstelen met dit spanningsveld tussen enerzijds loyaal zijn aan het systeem en anderzijds loyaal zijn aan de eigen professionaliteit. Wat maakt het geven en ontvangen van tegenspraak zo moeilijk? En hoe kunnen we het gemakkelijker maken? In dit project  gaan we op zoek naar verhalen en antwoorden van werknemers zelf. Wat zou het mooi zijn als we daarvan kunnen leren en dit samen kunnen vertalen naar concrete oplossingen voor iedereen.

Michel Donners

Michel Donners

Adviseur bij a-advies

Eigenlijk had ik iets moeten of willen zeggen toen die man in die coupé naast me een discriminerende opmerking maakte. Dat ik het toch niet deed of durfde, blijft de hele dag in mijn hoofd hangen.
Het bieden van (loyale) tegenspraak lijkt zo voor de hand liggend, maar is in de praktijk toch vaak moeilijk. In het project mee mogen werken aan een ontvankelijke omgeving waarin medewerkers moedig en met zelfvertrouwen hun mening durven/kunnen geven, is voor mij een belangrijke drijfveer. Mooi om dit te mogen doen door eerst zo goed mogelijk te luisteren naar de vele betrokken verhalen..