Polls

Wat vind jij? In het project over loyale tegenspraak zijn we op zoek naar jouw mening. Regelmatig stellen wij een vraag om een beeld te krijgen hoe ambtenaren de (on)mogelijkheden voor loyale tegenspraak ervaren. Als je de poll invult, krijg je te zien hoe anderen hierover denken. Ook kun je de vragen van voorgaande weken nog beantwoorden.

Als er niets met mijn tegenspraak wordt gedaan ga ik naar een vertrouwenspersoon.

Een goede relatie tussen medewerker en leidinggevende helpt bij het geven en ontvangen van tegenspraak.

Leidinggevenden weten onvoldoende hoe ze met tegenspraak moeten omgaan.

HR is goed in staat om tegensprekers objectief te ondersteunen en de juiste weg te wijzen.

Er is behoefte aan een onafhankelijk iemand binnen de organisatie waar ambtenaren anoniem hun zorgen kunnen uiten.

Bij ons wordt er regelmatig gesproken over de ruimte die er is voor tegenspraak of een afwijkende mening.

Een ambtenaar die tegenspraak uit is onvoldoende beschermd.

Je vakmanschap en deskundigheid zijn belangrijker dan je loyaliteit aan je organisatie of politiek.

Tegenspraak is moeilijk omdat je tegen de hiërarchische lijn in gaat.

Tegenspraak mag je uitsluitend geven binnen je eigen organisatie.

Ik vind het best moeilijk om tegenspraak te ontvangen.

Tegenspraak geef je één keer. Als er niets mee wordt gedaan hou je er zelf ook over op.

Tegenspraak is een uiting van loyaliteit.

Bij ons is er ruimte en veiligheid om tegen te spreken.

Ik vind het moeilijk om kwesties aan te kaarten die niet goed gaan.