Over Loyale Tegenspraak

Zaken die niet goed lopen bij de Rijksoverheid hoor je steeds vaker in het nieuws. Ambtenaren hebben vaak al eerder signalen afgegeven dat het niet goed gaat. Vanuit hun eigen vakgebied en professionaliteit zien ze dat dingen echt verkeerd gaan, met (grote) gevolgen voor de burgers en de rijksdienst. Het blijkt vaak moeilijk om dit aan de orde te stellen. Bij wie moet je zijn en wat gebeurt er daarna?

In het project Loyale Tegenspraak wil het A+O fonds Rijk onderzoeken hoe deze oprechte stem makkelijker geuit en beter gehoord kan worden. Hoe ziet het project eruit?

Fase 1: Praktijkverhalen (april-juni 2021)

We zoeken naar voorbeelden van loyale tegenspraak in de praktijk. Welke dilemma’s ervaren ambtenaren als ze zaken willen aankaarten? Wat beweegt hen om toch op te staan en door te zetten? Wat zijn hun drijfveren? Waar lopen ze tegenaan? We delen de verhalen en beschrijven de dilemma’s die ambtenaren tegenkomen.

Fase 2: Workshops (september – oktober 2021)

Na de zomer organiseren we interactieve workshops voor zowel medewerkers, als leidinggevenden. We analyseren de dilemma’s die we zijn tegengekomen. Ook zoeken we naar mogelijke oplossingen en interventies die bijdragen aan het vergroten van de veilige ruimte voor loyale tegenspraak.

Fase 3: Tools en aanbevelingen (november – december 2021)

Ter afronding van ons project zullen we een tool ontwikkelen waardoor organisaties van de Rijksoverheid makkelijker het gesprek over loyale tegenspraak kunnen voeren. We zullen aanbevelingen van de meedenkers uit de workshops aanbieden aan werkgevers- en werknemersorganisaties.