Masterclass ‘De rol van leidinggevenden bij het geven en ontvangen van tegenspraak’

09-02-2023 in Utrecht

Leidinggevenden spelen een cruciale rol in het creëren, vergroten en benutten van de ruimte voor loyale tegenspraak van ambtenaren. Enerzijds hebben zij een belangrijke signaleringsfunctie; anderzijds blijkt het voor hen ook vaak moeilijk om signalen door te geven naar de top van de organisatie. Tijdens deze Masterclass voor leidinggevenden delen diverse sprekers vanuit de Rijksoverheid hun aanpak en dilemma’s rondom loyale tegenspraak. Daarnaast is er veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen.

9 februari 2023 van 14.00 tot 16.30 uur
(Locatie: centraal in Utrecht, nabij een NS-station)

Gastsprekers zullen o.a. zijn:
• Richard Lennartz, directeur Rijksinkoopsamenwerking (RIS)
• Mustapha Ahajjam, directiesecretaris DJI

Leidinggevenden spelen een cruciale rol
Leidinggevenden blijken cruciaal in het creëren, vergroten en benutten van de ruimte voor loyale tegenspraak van ambtenaren. Dit is erg duidelijk geworden binnen ons programma Loyale Tegenspraak. Enerzijds hebben zij een belangrijke signaleringsfunctie; anderzijds blijkt het voor hen ook vaak moeilijk om signalen door te geven naar de top van de organisatie.

Dilemma’s
Leidinggevenden ervaren in de praktijk een aantal dilemma’s in het omgaan met tegenspraak. Deze dilemma’s kunnen te maken hebben met het inschatten of filteren van de situatie, maar kunnen ook te maken hebben met de politieke cultuur of zelfs de consequenties voor eigen posities of loopbanen. Op onze website hebben wij een aantal van deze dilemma’s beschreven: https://loyaletegenspraak.nl/verhalen/dilemmas/

Evaringen leidinggevenden en directie
Op 9 februari zal Richard Lennartz vanuit de praktijk vertellen over de aanpak en dilemma’s rondom loyale tegenspraak.
Ook Mustapha Ahajjam zal dieper ingaan op zijn rol binnen DJI, die gericht is op het verkleinen van de afstand tussen medewerkers in de operatie en de directie. Hij werkt als voelspriet en filter tussen medewerkers en directie.