Kennissessie ‘Loyaliteit’

Mark Frequin over het belang en het probleem van tegenspraak. Praat en luister mee!

Tegenspraak is niet altijd even makkelijk en komt niet altijd gelegen. Ook al is het moeilijk of soms zelfs ongewenst, het geven én ontvangen van tegenspraak is een belangrijk onderdeel van ons ambtelijk vakmanschap. We behoren vanuit onze ambtelijke professionaliteit tegenspraak te geven op zaken die niet goed lopen. Dit doen we om de publieke zaak, mens en samenleving, zo goed mogelijk te dienen. Als ambtenaar krijg je in je werk, naast het dienen van de publieke zaak, ook te maken met andere vormen van loyaliteit, bijvoorbeeld je loyaliteit aan de minister of je leidinggevende, de organisatie en je collega’s. Wat maakt tegenspraak een loyale daad en wat betekenen deze vormen van loyaliteit voor het goed geven en ontvangen van tegenspraak?
Mark Frequin zal ons meenemen in het belang en het probleem van tegenspraak.

Deze kennissessie is een interactieve sessie. Tijdens de bijeenkomst mag je vragen stellen of ideeën delen met Mark Frequin en de andere deelnemers. Wil je na het verhaal van Mark ook met collega’s in gesprek over dit thema? Blijf dan zeker hangen! Na afloop van de lezing kun je tot 16.00 uur in kleine groepjes met elkaar hierover in gesprek.

Datum          28 juni 2022

Lees het artikel over deze kennissessie hier

Verhalen uit de praktijk