Kennissessie ‘Cultuur’

12-07-2022

Ken uzelve, én uw organisatie. Hoe leer ik in mijn organisatie tegenspreken?

Wat hebben de rapporten ‘Ongekend onrecht’, ‘Klem tussen balie en beleid’ en ‘Ongevraagd advies over de Ministeriële Verantwoordelijkheid’ gemeen? Bij problemen omtrent tegenspraak wordt vaak gerefereerd aan de cultuur van de Haagse ministeries. Onze organisatiecultuur speelt een belangrijke rol voor de vrijheid die wij ervaren om te zeggen wat gezegd moet worden. Formeel is die vrijheid er wel. Immers: wie houdt je tegen als je in een vergadering het woord neemt en onmiddellijk zegt wat je wilt zeggen? Praktisch zijn er echter belemmeringen. Zit je wel aan de goede tafel en krijg je daar op het juiste moment het woord? Is er wel een veilig klimaat waarin kritiek, ook als die bij herhaling op tafel wordt gelegd, niet wordt weggehoond of afgestraft? Dit probleem doet zich op alle niveaus voor. Die vrijheid om te spreken moeten we ervaren voordat we de vrijheid nemen om onze stem te verheffen.

Op 12 juli a.s. wordt van 14.00-16.00 uur in Den Haag een fysieke bijeenkomst georganiseerd, waarmee we onder begeleiding van ervaren gespreksleiders dit onderwerp verder uitdiepen. Na een korte inleiding gaan we in twee groepen aan de slag. Wanneer sta je precies op om je professionele mening te geven en hoe doe je dat dan? Wat kun je verwachten van degene die je mening ontvangt en hoe zorg je ervoor dat het goed ontvangen wordt? We ontwikkelen en delen inzichten met elkaar die ons kunnen helpen meer ruimte te ervaren voor tegenspraak.

 

Datum              12 juli 2022
Tijd                  14.00-16.00 uur
Locatie             Den Haag

 

hero