Kennissessie ‘Loyaliteit’

Kennissessie ‘Loyaliteit’

Mark Frequin over het belang en het probleem van tegenspraak. Praat en luister mee! Tegenspraak is niet altijd even makkelijk en komt niet altijd gelegen. Ook al is het moeilijk of soms zelfs ongewenst, het geven én ontvangen van tegenspraak is een belangrijk...