Noorwegen: Loyale tegenspraak en het verzoenen van loyaliteiten

De Noorse overheid heeft een nationaal kader ontwikkeld dat ten grondslag ligt aan de ontwikkeling van leiderschap binnen de overheid: “Leadership in Norways’s civil service”. In dit document wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de verantwoordelijkheid en plicht van leidinggevenden om tegen te spreken. In het document wordt dit als volgt omschreven:

“The Civil Service is an instrument for the elected political authorities. Some Civil Service managers are asked to give advice and guidance to the political leadership, and they are required to loyally implement policies once they are decided. At the same time, managers must seek to ensure that decisions are based on professionally and legally sound assessments and that they take proper account of the interests of the general public both today and in the future. There may be a clash between these two considerations. Short-term political gains are sometimes made at the expense of long-term policy goals. Civil Service managers have a duty to make politicians aware of such conflicts. They must carry out critical analyses, provide constructive counter-arguments, explore alternative solutions and carry out reliable impact assessments. They must have courage. The duty of loyalty must not be imposed in such a way that it compromises a manager’s professional integrity or undermines the regard for well-informed and knowledge based decisions. Managers have a responsibility for ensuring that freedom of expression is safeguarded for all Civil Service employees within the framework of the ethical guidelines for the Civil Service and notification routines in the agency concerned.”

Kortom: in Noorwegen wordt aan het ambtelijk leiderschap expliciet om de moed gevraagd hun politieke meerderen ervan bewust te maken als langetermijnbeleidsdoelstellingen in het geding komen door de politieke wind die op dat moment waait. Ambtelijke leiders dienen zich hierbij ervan bewust te maken dat ambtelijke loyaliteit nooit mag inhouden dat de integriteit of de positie van goed onderbouwde vakinhoudelijke adviezen wordt ondermijnt. De Noorse overheid stelt dan ook de volgende kritische reflectie vraag aan ambtelijke managers:

Als leider heb je de plicht tot loyaliteit aan de politiek, je medewerkers en het algemeen belang. Op welke wijze combineer je deze drie loyaliteiten?”