Engeland: de “civil service code”

Voor Britse ambtenaren is de zogenaamde civil service code opgesteld. Deze civil service code geldt voor alle rijksambtenaren en maakt integraal deel uit van de arbeidsrelatie, met de mogelijkheid om deze per departement nog aan te vullen. De code heeft nadrukkelijk geen betrekking op HR-aangelegenheden. De code vertaalt vier kernwaarden naar gedrag en beschrijft ook de rechten en verantwoordelijkheden van ambtenaren. De code is te vinden op: https://www.gov.uk/government/publications/civil-service-code/the-civil-service-code

Binnen deze code wordt veel aandacht besteed aan de positionering en invulling van loyaliteit van ambtenaren aan de politiek. Daarnaast kent de code ook elementen die juist de kritische houding van ambtenaren benadrukt. Ter illustratie de volgende voorbeelden:

  • Onder de kernwaarde ‘integriteit’ beschrijft de code dat ambtenaren naar beste vermogen eerlijk, efficiënt, tijdig en met gevoel/oog voor de publieke zaak hun werk dienen te verrichten
  • Vanuit de kernwaarde ‘objectiviteit’ mag je als ambtenaar geen (politiek) onwelgevallige feiten of relevante overwegingen achterhouden bij het nemen van een besluit of het geven van een advies

De departementen hebben op hun beurt de plicht om ambtenaren bewust te maken van de civil service code. Indien je als ambtenaar het idee hebt dat je in conflict komt met de code, dan is de eerste lijn om dit aan te kaarten bij de directe leidinggevende. Zodra dat niet lukt of wenselijk is kunnen ambtenaren zich ook wenden tot speciaal aangewezen functionarissen binnen het departement. Ook bestaat er nog een escalatiemogelijkheid naar de Civil Service Commission. Een ambtenaar kan zich rechtstreeks tot deze commissie wenden.

Voor meer informatie over de civil service code en commission kun je dit filmpje bekijken: