Aanspreken is óók een vorm van loyaliteit

Ook bij Defensie wordt nagedacht over en gewerkt aan tegenspraak. Luitenant-kolonel Sander Dalenberg deelde zijn inzichten en kennis daarover tijdens de week van de Samenwerking met collega’s vanuit de gehele Rijksoverheid. Sander Dalenberg lichtte drie kernbegrippen toe die horen bij het onderwerp Loyale Tegenspraak: opwaartse communicatie, practise what you preach en reflectie.

Ten slotte gaf Sander concrete tips over hoe je zelf binnen je eigen organisatie aan de slag kunt met het creëren van een werkklimaat, waarin ruimte is voor loyale tegenspraak. Lees het hele verslag hier!