Loyale tegenspraak versterkt het ambtelijk vakmanschap

Met de Gids Ambtelijk Vakmanschap wil het ministerie van BZK een eerste stap zetten om de rechten en plichten van ambtenaren te verduidelijken. Een belangrijk element daarin is tegenspraak, maar voor velen is niet duidelijk wat dat precies behelst. Jesper Betsman (lid van het projectteam Loyale Tegenspraak) bespreekt in een artikel gepubliceerd op Platform Overheid hoe het denken en spreken in termen van ‘loyale tegenspraak’ ambtelijk vakmanschap kan versterken.

Lees hier het artikel: Loyale tegenspraak – Platform Overheid