Ongekend onrecht

Op 17 december 2020 bood de parlementaire ondervragingscommissie het rapport ‘Ongekend onrecht’ aan. In deze studie naar de kinderopvangtoeslag wordt ook gewezen naar het belang van loyale tegenspraak.

Een aantal quotes daarover uit het rapport:

Een goede organisatie is niet een organisatie die nooit fouten maakt…

Een organisatie wordt alleen maar een goede organisatie als iedereen een vlaggetje

kan plaatsen en zeggen: wat is hier aan de hand?” (Wiebes)

Hoe gaan we goed om met signalen, signalen van mensen van de werkvloer? Dat

vraagt een cultuur van een organisatie die wil leren, dilemma’s wil delen, samen wil

werken. Daar zijn we met elkaar stappen aan het zetten en daar moet het beter.”

(Leijten, FIN)

Ik verstevig de eigen les: ga echt dichter met die uitvoering in gesprek, zoals we bij

het verbetertraject zijn gaan doen. Dan hoor je wat er speelt. Dan krijg je die signalen

echt boven. Ga niet alleen maar met beleidscollega’s praten. Ga juist met die

uitvoering praten.” (Van Tuyll, SZW)

Klik hier voor het hele rapport