Klem tussen balie en beleid

Op 25 februari 2021 is het rapport ‘Klem tussen balie en beleid’ aangeboden aan de Tweede Kamer. Het rapport trekt duidelijke conclusies over het belang van loyale tegenspraak. Zo lezen we het volgende:

“Uit dit onderzoek blijkt dat de terugkoppeling van signalen over de (on)uitvoerbaarheid van beleid en over de vraag of burgers uit de voeten kunnen met de wet- en regelgeving hapert. Hierdoor komen signalen onvoldoende op de plek terecht waar ze thuishoren of worden ze niet of niet tijdig opgepakt. Het vergroenen van informatie bij uitvoeringstoetsen is hiervan een voorbeeld.”

“Medewerkers die kans zien om problemen in de praktijk op te lossen, doen voorstellen die niet altijd weerklank vinden in de organisatie (bijvoorbeeld omdat een voorstel niet bij de managementlaag terechtkomt die daarover kan besluiten).”

Klik hier voor het hele rapport