Ambtenaar IND neemt ontslag: tijd voor een stopknop tegen onwettig beleid?

De jurist Thomas Huttinga wil niet langer werken voor een overheidsorganisatie die ‘zonder wettelijke grond beleid blijft uitvoeren,’ aldus een bericht op Eenvandaag. Aanleiding is een omstreden maatregel die stelt dat statushouders zonder woning zes maanden langer moeten wachten op gezinshereniging. In het erbij geplaatste beeldfragment verklaart hij zijn beslissing ontslag te nemen. “Als je op zo’n manier omgaat met het recht dan krab je jezelf wel even achter je oren van ‘wat vind je er persoonlijk eigenlijk van?’ En als je daarna er een tijdje niet meer mee kan leven of dat je zo zwaar zit, dan moet je daar consequenties aan verbinden. Toen heb ik besloten ontslag in te dienen.”

Volgens de ambtenaar kan je weliswaar kritiek bij IND bespreken, alleen wordt er niets met de kritiek gedaan omdat de uitvoeringsorganisatie het besluit van de staatsecretaris volgt. Een voorbeeld dat doet denken aan ervaringen met loyale tegenspraak rondom de Kinderopvangtoeslag en de behandeling van de Omgevingswet. Huttinga vindt dat er een soort stopknop moet zijn voor wanneer uitvoering tegen de wet dreigt in te gaan en dat een uitvoeringsorganisaties kan zeggen: ‘we gaan hier niet in mee’.

Ga hier naar het artikel van AVRO-TROS.