Raad van State pleit voor nadrukkelijke rol uitvoeringsorganisaties

De raad van state heeft op 19 april een brief gestuurd aan de demissionair minister president met daarin aanbevelingen om het proces en de kwaliteit van de wetgeving te verbeteren. De raad vraagt hierbij expliciet aandacht voor een steviger positie van de uitvoeringsorganisaties:

“Daarom is het noodzakelijk dat uitvoeringsorganisaties, beleidsmakers en wetgevingsjuristen op de departementen samenwerken in multidisciplinaire teams om een realistische inschatting te maken van de belasting van de uitvoeringsorganisaties. Ook ná invoering van nieuwe wetgeving is permanente monitoring noodzakelijk van de (onvoorziene of ongewenste) effecten”.

Klik hier om de hele brief te lezen.