Informatie en aanmelden

Symposium Loyale Tegenspraak

 


Wanneer                  :
  5 oktober 2023 van 13.00 tot 16.30 uur

Waar                        :   Utrecht

Voor wie                  :   Rijksambtenaren

Deelname                :   Gratis

Goed om te weten   :   De bijeenkomst wordt zonder lunch aangeboden.

 

Over het symposium

De afgelopen twee jaar heeft het projectteam Loyale Tegenspraak vele rijksambtenaren gesproken over hoe de ruimte voor loyale tegenspraak wordt ervaren en hoe deze kan worden vergroot, zodat de oprechte stem van de rijksambtenaar makkelijker wordt geuit en gehoord.
Dit symposium staat dan ook in het teken van alle ervaringen, verhalen en dilemma’s die zijn opgehaald.
Met inspirerende sprekers en inspiratiesessies belichten we alle facetten die bijdragen aan het vergroten van de ruimte voor loyale tegenspraak.

Bas van den Dungen, Secretaris-generaal bij het Ministerie van Financiën, zal het symposium openen. Hij zal ons meenemen in zijn ervaring met het geven en ontvangen van loyale tegenspraak.
Daarna kun je kiezen uit twee inspiratiesessies, waarin de vier dimensies die een belangrijke rol spelen bij het geven en ontvangen van tegenspraak, centraal staan: tegenspreker, leidinggevende, ondersteunende structuur en organisatiecultuur.

 

De inspiratiesessies

 • Als werk en persoonlijke waarden niet (meer) samen gaan
  Medewerkers in dienst bij de Rijksoverheid kunnen principiële bezwaren hebben tegen het werk dat ze geacht worden te doen. Tijdens deze inspiratiesessie zal Thomas Huttinga ons meenemen in de route die hij heeft doorlopen om aan te kaarten dat de IND uitvoering ging geven aan een politieke keuze zonder gedegen wettelijke grondslag.
 • Wat zou jij doen?
  De leidinggevende en de stijl van leidinggeven is cruciaal in het open ontvangen van tegenspraak en het accuraat doorgeleiden van signalen. In deze sessie nemen twee acteurs ons mee in enkele scenes, waarin zij dilemma’s uitspelen waar je als leidinggevende tegenaan kunt lopen. 
 • Welke structuur helpt jou bij het geven van tegenspraak?
  Zijn er binnen de bestaande structuur duidelijke personen, routes of procedures die ondersteuning bieden voor loyale tegenspraak? Welke hindernis ervaar jij in de structuur om tegenspraak te geven? Hoe kunnen we deze hindernissen slechten? Met behulp van Lego gaan we met deze vragen aan de slag. 
 • Filmlezing
  Hoe ziet een organisatiecultuur, waar ruimte wordt ervaren voor het geven en ontvangen van loyale tegenspraak, eruit? Aan de hand van enkele inspirerende filmfragmenten gaan we met elkaar in gesprek.
  Film raakt en dat maakt het gesprek erover snel boeiend. Door samen te kijken en samen het gesprek aan te gaan, verdiep je je inzicht over je eigen handelen en worden nieuwe mogelijkheden zichtbaar, voor jezelf en voor anderen.

De keuze voor de twee deelsessies kun je op de dag zelf doorgeven.


PROGRAMMA

13.00 uur   :     Inloop

13.30 uur   :     Opening door Bas van den Dungen, Secretaris-generaal Ministerie van Financiën

14.00 uur   :     Inspiratiesessie – Ronde 1

15.00 uur   :     Pauze

15.15 uur   :     Inspiratiesessie – Ronde 2

16.15 uur   :     Afsluiting

16.30 uur   :     Netwerkborrel

We ontmoeten je die middag heel graag in Utrecht, tot dan!