Loyale tegenspraak versterkt het ambtelijk vakmanschap

Loyale tegenspraak versterkt het ambtelijk vakmanschap

Met de Gids Ambtelijk Vakmanschap wil het ministerie van BZK een eerste stap zetten om de rechten en plichten van ambtenaren te verduidelijken. Een belangrijk element daarin is tegenspraak, maar voor velen is niet duidelijk wat dat precies behelst. Jesper Betsman (lid...